Loading...

Proizvodnja robe od plastike – firma Teo-Plast

teo-plast rezervoari za vodu

Firma Teo-Plast iz Osečine proizvodi veći broj kvalitetnih proizvoda od plastike i okuplja profesionalce sa velikim iskustvom u proizvodnji. Tehnologijom spiralnog namotavanja polipropilena i polietilena visoke gustine, Teo-Plast proizvodi plastične kace, vertikalne i horizontalne rezervoare, šahte, septičke jame, i tako dalje. Proizvodi su visokog kvaliteta i mogu imati višenamensku upotrebu.

Rezervoari za vodu mogu biti vertikalni ili horizontalni. Izrađeni su takođe tehnologijom spiralnog namotavanja, od polipropilena i polietilena visoke gustine. Mogu biti prilagođeni specifičnim potrebama klijenata, različitih dimenzija – standardnih i nestandardnih. Takođe se mogu opremiti posebnim dodacima po narudžbini – penjalicama, ventilima, revizionim otvorima, slavinama i drugim priključcima. Svi ovi rezervoari mogu se koristiti ne samo kao rezervoari za vodu već i za, s obzirom na fiziološku inertnost materijala, čuvanje stočne hrane, žitarica, voća, povrća ali i nafte, hemikalija, ulja i druge tečnosti. Materijal je kvalitetan i dugovečan, otporan na UV zračenje, a proizvodi su laki za transport, montažu i upotrebu. Plastika je laka i otporna na mehaničke udarce i na agresivne hemikalije.

rezervoari za vodu
Rezervoari za vodu

Septičke jame koje proizvodi firma Teo-Plast napravljene su od plastike i imaju prednost u odnosu na betonske ili zidane. One pružaju najbolje rešenje za odlaganje otpadnih voda na mestima gde ne postoji kanalizaciona mreža. Mogu se koristiti u privatnim domaćinstvima, na rančevima i u vikend naseljima ali i u poslovnim zonama, školama i bolnicama. Lake su za transport i montažu, ne zahtevaju održavanje i otporne su na korodiranje i propadanje, a potpuno neporozne. Takođe su i otporne na hemikalije i podzemne vode a vek trajanja im je veći od 50 godina.

plastična septička jama
Plastična septička jama

Kontakt telefon firme Teo-Plast je 0643266296 a i-mejl adresa: info@teo-plast.com.