Loading...

Dezinsekcija dvorišta

Šta je dezinsekcija

Dezinsekcija je jedan od najdelotvornijih načina u borbi protiv štetnih insekata, u njihovom suzbijanju ili svođenju na meru bezopasnu za ljude i druge životinje. Dezinsekcija obuhvata različite postupke i metode koje se mogu sprovoditi preventivno da do pojave štetnih insekata ne dođe, ili kurativno, odnosno kada se problem javi i kada ga je nužno rešavati. U zavisnosti od situacije na terenu i koliko si štetni insekti zastupljeni, primenjuju se različite metode.

Mehanička metoda je korišćenje različitih samolepljivih traka, zamki ili drugih pomagala koji teraju ili hvataju štetočine. Fizička metoda obuhvata korišćenje različitih lampi, pumpi ili drugih aparata, koji će svetlošću, toplotom ili hladnoćom koju emituju, uništiti ili sprečiti dalji razvoj insekata. Biološka metoda je korišćenje prirodnog neprijatelja insekta koji se tretira. Predator će pojesti štetočinu, problem će biti rešen, a prirodna selekcija ne narušena. Najdelotvorniji način je primena hemijske metode, odnosno određenih insekticida ili repelenata. Posebno je značajno što ova metoda koristi ekološka sredstva, koja su toksična za ineskta, ali ne za čoveka ili druge životinje i ekosistem. Ovo je veoma bitno ukoliko se dezinsekcija sprovodi u dvorištima ili stambenim objektima, odnosno u neposrednoj blizini ljudi.

Komarac

Komarci su prave letnje napasti, koji ne samo da su dosadne, nego znaju biti i veoma opasne napasti. Pogoduje im toplo vreme i vlaga, zbog čega se javljaju na zelenim površinama, u blizini reka, jezera i drugih vodenih površina. U dvorištima su to obično drveće, trava, kante i posude za zalivanje cveća, prazne saksije, gume u kojima se nakuplja voda i slično.

Komarci spadaju u grupu najopasnijih životinja, budući da su prenosioci mnogih zaraznih bolesti: malarija, groznica zapadnog Nila, encefalitis, žuta groznica, te njihovo uništavanje mora biti plansko i organizovano. Budući da u sebi nose srčanog crva, veoma su opasni ukoliko istog prenesu na psa. Borba sa njima zna biti veoma naporna, te je što brža primena adekvatnih hemijskih sredstava, više nego poželjna. Pored javnih zaprašivanja, poželjno ih je tretirati odgovarajućim sredstvima i u privatnim dvorištima. U protivnom sedenje i uživanje u dvorištu tokom letnjih meseci neće biti moguće.

Krpelj

Krpelji se masovno javljaju u proleće i rano leto, kada je vlažnost veća. Javljaju se u dvorištima, baštama, šumama… Nastanjuju travnate površine, sa kojih prelaze na kožu ljudi i životinja, čijom se krvlju hrane.

Krpelji mogu biti veoma opasni za zdravlje svojih domaćina, budući da su prenosioci raznih virusnih i bakterijskih infekcija. Najpoznatije su Lajamska bolest, meningoencefalitis, tularemija. Iako većina krpelja nije zaražena, opez je više nego bitan. Nakon pažljivog odstranjivanja krpelja samostalno ili uz medicinsku intervenciju, neophodno je pratiti da li će se na mestu uboda pojaviti koncentrični krugovi ili siptomi malaksalosti i mučnine. U tom slučaju obavezno je javiti se lekaru za terapiju.

Najbolji način rešavanja krpelja je dezinskecija. Na javnim površinama, već u martu se kreće sa prskanjem i zapašivanjem preventivno. U privatnim dvorištima najbolje je isto učini i to uz pomoć stručnih službi, kako bi sedenje u dvorištu tokom lepih dana bilo opušteno i sigurno.

Stršljen

Stršljenovi, zajedno sa osama, masovno se pojavljuju krajem leta. I to nije slučajno. Naime, krajem proleća i početkom leta prave gnezda ispod ograda, tendi, streha, nastanjuju natkrivena i zaklonjena mesta blizu kuća. Ukoliko se tada pronađu, dobro ih je uništiti, jer, u protivnom, tu će napraviti leglo iz kojih će se kasniji razviti veći broj jedinki.

Odrasle jedinke hrane se nektarom i voćnim sokovima, te se javljaju u dvorištima oko voćki, ali na voću mogu biti uneti i u kuću, što nije nimalo naivno. Zašto? Stršljen nikada ne napada prvi, ali ako se oseti ugroženim, napašće. Ubodom pušta otrov, koji za neke osobe koje su alergične može biti veoma opasan. Sa druge strane, miris otpale žaoke se širi kao poziv drugim stršljenovima da napadnu, što je više nego opasno. Stoga, stršljeni su veoma opasni insekti i borbu sa njima najbolje je prepustiti profesionalnoj službi za ddd usluge, koji će ih procesom dezinsekcije najefikasnije rešiti.